Γεννήτριες ρεύματος κάθε τύπου και χρήσης. Γεννήτριες ρεύματος Βενζίνης και Γεννήτριες ρεύματος πετρελαίου, απλές, Inverter ανοικτού και κλειστού τύπου.