Ψεκαστήρες

Φυτοπροστασία με σύστημα.

Ισχυρά, πολύπλευρα μηχανήματα: Οι ψεκαστήρες, εκτός για το ράντισμα φυτοφαρμάκων σε οπωρώνες, αμπελώνες και χωράφια με λαχανικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν φυσητήρες για εργασίες καθαρισμού. Χάρη στην υψηλή ταχύτητα της δέσμης αέρα, έχουν μεγάλη εμβέλεια δράσης. Αυτό επιτρέπει την ορθολογική επεξεργασία ακόμη και μεγάλων καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Ψεκαστήρας μπαταρίας 16 λίτρων
Ψεκαστήρας μπαταρίας Hobby 16 λίτρων.
Αυτονομία 4-6 ώρες.
Διακόπτης on - off
Ρελέ αυξομείωσης έντασης μοτέρ  
50,00 €